Diavolino Bottom Side – Note the non straite PCB track Layout

Diavolino Bottom Side - Note the non straite PCB track Layout

Leave a Reply